Κτηνιατρική Υπερηχοκαρδιογραφία στην Καθημερινή Πράξη


Περιγραφή Σεμιναρίου

Διήμερο σεμινάριο υπερηχοκαρδιογραφίας, με πρακτική εξάσκηση. Οι διαλέξεις του Dr. Georgiev θα είναι στην αγγλική γλώσσα, χωρίς μετάφραση. Οι διαλέξεις του κ. Κουτίνα θα είναι στα ελληνικά, εκτός και αν υπάρχουν συμμετέχοντες από άλλες χώρες, οπότε θα είναι και αυτές στην αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την υπερηχοκαρδιογραφία (κλινική προσέγγιση), με στόχο την απόκτηση εμπειρίας των σημαντικότερων λήψεων της καρδιάς, την αναγνώριση της φυσιολογικής ανατομίας στο υπερηχοκαρδιογράφημα και τη δυνατότητα διάγνωσης των συχνότερων συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση υπερηχοκαρδιογραφίας ή εξοικείωση με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πρόγραμμα: 08.30 – 09.00: Εγγραφή 09.00 – 10.00: Physics of ultrasonography and equipment analysis; Normal study, common artifacts and some practical tips (Η φυσική των υπερήχων και ανάλυση του εξοπλισμού: μελέτη φυσιολογικής καρδιάς, συνήθη τεχνουργήματα και πρακτικές συμβουλές) – Ranko Georgiev 10.00 – 11.00: Echocardiographic anatomy of the heart; 2D B-mode standard views acquisition, pitfalls and mistakes (Υπερηχοκαρδιογραφική ανατομία της καρδιάς: κλασικές δισδιάστατες λήψεις και συνήθη σφάλματα) – Ranko Georgiev 11.00 – 11.30: Διάλειμμα για καφέ 11.30 – 12.30: Εκτίμηση της υπερηχοκαρδιογραφικής εικόνας – λήψη προς λήψη: υπερτροφία και διάταση – που και πως την εντοπίζουμε – Χρήστος Κουτίνας 12.30 – 13.30: Αναγνώριση της καρδιομεγαλίας και των διαταραχών στη μορφολογία των βαλβίδων στη δισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία – Χρήστος Κουτίνας 13.30 – 14.30: Διάλειμμα για γεύμα 14.30 – 15.30: Πρακτική εξάσκηση Group I – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων 15.30 – 16.30: Πρακτική εξάσκηση Group II – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων 16.30 – 17.30: Πρακτική εξάσκηση Group I – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων (αλλαγή εκπαιδευτών) 17.30 – 18.30: Πρακτική εξάσκηση Group II – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων (αλλαγή εκπαιδευτών)

Πρόγραμμα: 09.30 – 10.30: M-mode echocardiography in the veterinary patient (Το M-mode υπερηχοκαρδιογράφημα στα ζώα) – Ranko Georgiev 10.30 – 11.30: Is it really important to measure? Case discussion (Είναι όντως σημαντικό να κάνουμε μετρήσεις; – Συζήτηση περιστατικών)– Ranko Georgiev 11.30 – 12.00: Διάλειμμα για καφέ 12.00 – 12.45: Αναγνώριση της συστολικής/διαστολικής δυσλειτουργίας – Χρήστος Κουτίνας 12.45 – 13.30: Συνήθεις συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες: εκτίμηση των δισδιάστατων λήψεων – Χρήστος Κουτίνας 13.30 – 14.30: Διάλειμμα για γεύμα 14.30 – 15.30: Πρακτική εξάσκηση Group I – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων 15.30 – 16.30: Πρακτική εξάσκηση Group II – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων 16.30 – 17.30: Πρακτική εξάσκηση Group I – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων (αλλαγή εκπαιδευτών) 17.30 – 18.30: Πρακτική εξάσκηση Group II – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων (αλλαγή εκπαιδευτών)


Ημερομηνία: 20/12/2014 - 21/12/2014

14/04/2018 - 15/04/2018

Τοποθεσία: Κτηνιατρικό Εργαστήριο Συνεχούς Eκπαίδευσης

Ομιλητές:


Ranko Georgiev

Dr. Ranko Georgiev was born in 1975 in Sofia. He graduated the Faculty of Veterinary Medicine at Trakian University, Stara Zagora – Bulgaria in 1998. He has been on specialized trainings in diagnostic imaging and echocardiography like a visiting vet or as a part of Internship programs both in a private vet clinics (San Francisco – USA http://www.sagecenters.com, http://www.encinavet.com, with focus on ultrasound diagnostics and Cardiology), and in some Universities like the Colorado State University Vet Teaching Hospital and Davis Vet School in California.

In 2008 he underwent specialized training in radiography, ultrasonography and MRI in Mediterraneo Veterinary Clinic – Madrid. Later the same year he participated in a training course for practical echocardiography in Padua/Italy held by June Boon, who is the leading specialist in this sphere. Dr. Georgiev is a member of the European Society for Veterinary Cardiology (ESVC) and the American College of Veterinary Radiology (ACVR). He has been in charge of the extensive workshop program held in Central Vet Clinic – Sofia for the last five years, with more than 35 workshops/wet labs organized so far.


Christos Koutinas

Χρήστος Κουτίνας

Βιογραφικό

Dr. Christos Koutinas was born in Thessaloniki in 1976. He was admitted first in his class in the Veterinary Faculty of the Aristotle University of Thessaloniki, where he also worked as a post-graduate trainee and later completed his Doctoral Thesis. He has trained in small animal cardiology, either as a post-graduate visitor (Royal Veterinary School of Edinburgh) or as a visiting professor (Colorado State University). He has translated two small animal cardiology manuals in Greek and has lectured extensively on the subject, both in Greece and abroad. For the past 12 years he has been handling cardiology cases, almost exclusively. His current research projects include biomarkers in various infectious and cardiac diseases. He is currently a lecturer in companion animal medicine, in the Companion Animal Clinic of the Veterinary Faculty in Thessaloniki.