Για το τελευταίο ταξίδι του πιστού σας φίλου, διαθέτουμε ιδιόκτητες εκαταστάσεις στην Περιστερά Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Κοιμητηρίου Ζώων «Γαλήνη»